Niskuksen venelaituri

Kauklaisten kyläyhdistys ylläpitää Narvijärven rannalla Niskuksen laiturialuetta ja vuokraa sieltä venepaikkoja. Laiturilla on venepuomeilla varustettuja paikkoja 7 kpl ja peräkiinnitykseen tarkoitettuja poijullisia paikkoja 18 kpl, joista on laiturilla 11 ja rantavallilla 7. Ranta-alueella on myös muutama maapaikka, johon venepaikan vuokraaja voi kesäkauden ajaksi asentaa ns. rantatelakan.

Rannalla on veneenlaskupaikka, jota käyttäessä on syytä huomioida rantaveden mataluus sekä pohjan ja ajoliuskan rakenne. Veneenlaskupaikalla voi uitattaa koiria muut käyttäjät huomioon ottaen.

Alueella oon tallentavat kamerat.

Niskuksen venelaituri 2022

Venepaikkojen hinnat vuonna 2024

Peräkiinnityspaikka 60€
Venepuomipaikka 75€
Maapaikka 25€

Venesatamaohjeiden 8 luvussa määritelty korvausmaksu on 50€.

Venepaikkojen tiedustelu sähköpostilla kylayhdistys@kauklainen.fi tai puhelimitse (puhelu, tekstiviesti, whatsapp) 044 055 8466 (Timo V.).

Niskuksen venesatamaohjeet

  1. Vene- ja talvisäilytyspaikat ovat Kauklaisten kyläyhdistys ry:n hallinnassa ja niiden vuokraamisesta ja muista laiturialuetta koskevista asioista päättää ja niitä hoitaa yhdistyksen hallitus. Voimassa olevat hinnat ja säännöt ovat nähtävillä kyläyhdistyksen internetsivuilla. Yhdistys ei korvaa venepaikalla, säilytyspaikalla, vesialueella tai laiturialueella aiheutuvia vahinkoja.
  2. Venepaikan vuokraus on voimassa varsinaisen veneilykauden 1.5. – 30.9. välisen ajan ja vuokrauksen voi uusia ilmoittamalla siitä venepaikkoja vuokraavalle taholle huhtikuun loppuun mennessä. Vapautuneita venepaikkoja voidaan vuokrata toukokuun toisesta päivästä eteenpäin. Mikäli venepaikan vuokraus tapahtuu 1.8. jälkeen, on vuokran suuruus puolet määritellystä hinnasta.
  3. Talvisäilytyskaudella 1.9. – 31.5. talvisäilytyspaikan vuokranneet voivat säilyttää venettä sille osoitetulla paikalla. Talvisäilytyspaikka on veneen kokoinen, eikä mahdollinen suojarakenne saa kohtuuttomasti ylittää veneen mittoja.
  4. Vene- tai talvisäilytyspaikan hallussapito edellyttää paikkamaksun suorittamista tai muutoin veneen katsotaan olevan luvatta paikalla ja se siirretään pois.
  5. Vene tulee kiinnittää niin, ettei se aiheuta vaaraa muille veneille tai laiturille. Veneen omistajan noudatettavaksi tarkoitettuja tiedotuksia voidaan kiinnittää hänen veneeseensä. Veneen säilyttäminen venepaikalla sekä liikkuminen rannan alueella tapahtuu vuokralaisen omalla vastuulla.
  6. Alueella saa säilyttää venettä ja sen säilytykseen tai huoltoon tarvittavia välineitä vain tilapaista huoltoa varten. Poikkeuksista on sovittava erikseen hallituksen kanssa. Rantapaikalla voi olla veneilykauden ajan veneen säilyttämiseen rakenne, johon veneen saa nostettua ja kiinnitettyä mutta tämä ei saa olla mitoiltaan suurempi kuin paikalla oleva vene.
  7. Yhdistyksellä on oikeus veneenomistajan kustannuksella ja vastuulla siirtää pois ja säilyttää vene, mikäli vene on toisen vuokraamalla paikalla, vene on luvattomasti alueella, vene on kiinnitetty huonosti aiheuttaen vahinkoa joko naapuriveneille tai laiturille tai se muutoin haittaa laiturialueen toimintaa. Yhdistys ei vastaa poissiirrettyjen veneiden säilytyspaikoilla veneille sattuneista vahingoista.
  8. Mikäli vene, säilytykseen tai huoltoon käytettyjä välineitä joudutaan siirtämään edellä mainitusta syystä, luovutetaan ne omistajalle korvausta vastaan, jolloin peritään yhdistyksen erikseen vahvistaman maksun mukainen korvaus. Siirrettyjen veneiden ja irtaimen omaisuuden, joiden omistaja on tuntematon tai joille ei kolmen kuukauden kuluessa ilmaannu omistajaa, menetellään niin kuin löytötavarasta on säädetty.
  9. Pysäköinnissä alueella on otettava myös muut huomioon eli mahdollistettava esteetön kulku venepaikoille sekä laskupaikalle, eikä pysäköinti saa viedä kohtuuttomasti tilaa.
  10. Rannan alueella on noudatettava ehdotonta siisteyttä ja järjestystä. Roskat ja muut jätteet tulee jokaisen viedä mukanaan.


12.3.2023
Kauklaisten kyläyhdistys ry
Hallitus

Kalaluvat Narvijärvellä vuonna 2024

Narvijärven kalastushoitoyhtymä, joka hoitaa ja valvoo vesialueen kalalupia, on päättänyt vuden 2024 luvista seuraavaa:

Paikkakuntalaisille ja Narvilla olevien kesämökkien omistajille myydään pyydysmerkkilupaa 10€, vetouistelulupaa 20€ ja tuulastuslupaa 10€. Ulkopaikkakuntalaisille myydään vetouistelulupaa 20€. Kalastuslupien myyntiä hoitavat Jari Seikkula, Arto Haapanen, Riku Viljanen ja Antti Tuominen. Kutakin pyydysmerkkiä myydään kolme kappaletta ruokakuntaa kohti, vetouistelu- ja tuulastuslupien ollessa henkilökohtaisia. Sallitut pyydykset ovat katiska, rysä, verkko (suurin pituus 30m), pitkäsiima, uistin ja talviaikaan iskukoukku.

Henkilö, joka tavataan luvatta kalastamassa, menettää kalastusvälineensä kalastulain mukaan. Lisäksi hän joutuu maksamaan maksun kyseessä olevasta kalastuksesta. Pyydykset on merkittävä kalastuslainmukaisin merkein, verkot molemmista päistään. Pyydyslupa on kiinnitettävä merkkiin, josta on selvittävä omistajan nimi ja puhelinnumero.

Anninlahti ja Lapinlahti on rauhoitettu 15.4. – 15.6.2024 välisenä aikana. Verkon silmäkoon on oltava 1.10. – 31.12. välisenä aikana vähintään 40 mm. Ravun pyynti on kielletty.

Narvijärven suojelu

Narvijärven suojelyhdistyksen tavoitteena on vaalia vesiensuojelullisia tarkoitusperiä Narvijärven piirissä. Lisätietoja heidän toiminnasta löytyy kotisivuilta https://narvijarvensuojeluyhdistys.yhdistysavain.fi/.