Seloste Kauklaisten kyläyhdistys ry:n henkilötietojen käsittelystä

Kauklaisten kyläyhdistys ry (Kauklainen, 27220 Lappi, Y-tunnus 1907159-7) ylläpitää yhdistyslain mukaista jäsenluetteloa yhdistystoimintaa, tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten.

  • Jäsenluettelossa ylläpidetään jäsenen koko nimi, kotipaikka, postiosoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Jäsenen on annettava hakemuksessa vähintään koko nimi ja kotipaikka.
  • Jäsenluetteloa ylläpitää yhdistyksen hallitus.
  • Jäsenluettelossa olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ja korjata luettelossa olevat tietonsa pyytämällä tätä jäsenluettelon ylläpitäjältä. Jäsenen erotessa yhdistyksestä, hänen tietonsa poistetaan luettelosta.
  • Jäsenluettelon tietoja säilytetään salasanalla suojatussa tiedostossa tai tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävässä verkkopalvelussa. Jäsentietoja pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain jäsenluettelon ylläpitäjät.
  • Jäsenluettelon yksilöllisiä tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, eikä niitä siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.

Kyläyhdistys ylläpitää vuokraamiensa venepaikkojen osalta venepaikkarekisteriä vuokraustietoja, laskutusta, venetietojen tiedotteiden toimittamista ja muuta yhteydenpitoa varten.

  • Venepaikkarekisterissä ylläpidetään vuokralaisen koko nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite sekä venepaikan ja veneen tietoja.
  • Venepaikkarekisteriä ylläpitää yhdistyksen hallitus.
  • Venepaikkarekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa ja korjata luettelossa olevat tietonsa pyytämällä tätä rekisterin ylläpitäjältä. Venepaikan vuokrauksen päättyessä, hänen tietonsa poistetaan rekisteristä.
  • Venepaikkarekisterin tietoja säilytetään salasanalla suojatussa tiedostossa tai tietosuoja-asetuksen vaatimukset täyttävässä verkkopalvelussa. Tietoja pääsevät katsomaan ja käsittelemään vain rekisterin ylläpitäjät.
  • Venepaikkarekisterin yksilöllisiä tietoja ei luovuteta kolmansille tahoille, eikä niitä siirretä Euroopan unionin ulkopuolelle.